Hoppa över navigering
  • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  • Ånge Fastighets och Industri ABs (ÅFA) styrelse har tidigare beslutat vilka fastigheter som skall avvecklas genom rivning och försäljning. Fastigheten Ålsta 13:4 i Fränsta har beslutats som försäljningsobjekt. Fastigheten är till största delen uthyrd med korttidskontrakt till ett företag i vindkraftsektorn att användas som personalbostäder.

     

    Under 2022 gavs Mäklarhuset i Sundsvall uppdraget att försälja fastigheten. Försäljningsobjektet har legat ute mot öppna marknaden med ett utgångspris om 6 000 000 kr. Det har presenterats bland annat på Objektvision, Hemnet och på Mäklarens hemsida. Flera visningar har hållits. Ett bud om 5 250 000 kr är för handen.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.