Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

  Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollen från den 17 november 2023 och den 12 februari 2024.

  Bilagor

 • Patrik Jonasson, vd presenterar vid dagens sammanträde Årsredovisning 2023 för Ånge Fastighets och Industri AB.

 • Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy och skicka vidare till ägaren.

   

   

 • Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomiskt läge för Ånge Fastighets och Industri AB.

 • Patrik Jonasson, vd rapporterar om:


  •    Hyresförhandlingar, ÖK med Hgf generell höjning 5,3% för lägenheter med varmhyra. 4,4% för kallhyra och ,6% för lägenheter med varmhyra där el ingår
  •    Nytt anläggningsregister installerad och taget i bruk
  •    Pågående byggprojekt: de större är LSS Solgården, kommunhus, byte uppvärmningssystem Visslandsgatan
  •    Försäljning av Alby skola färdig, tillträde i maj

   

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.