Hoppa över navigering
  • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

    Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  • KPMG har av lekmannarevisorerna i Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) fått i uppdrag att genomföra en granskning av styrning och uppföljningen av projektet kring byggnationen av ny förskola.

    Revisionen önskar att styrelsen för ÅFA lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast den 24 juni 2024. Av svaret bör framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

    Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.