Hoppa över navigering

DIGITAL ANSLAGSTAVLA

Tillkännagivande av protokoll och kungörelser Här kan du se alla publicerade anslag och kungörelser från Ånge kommun.

Vad är ett anslag?

Ett anslag är ett bevis på att ett sammanträdesprotokoll är justerat. Att protokollet är justerat betyder att det har skrivits under av ordförande och utsedd justerare. Anslaget är publicerat på anslagstavlan i regel tre veckor. Vissa beslut på kommunens anslagstavla kan överklagas. Läs mer om detta på https://www.ange.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet.html 

På varje anslag ser du bland annat vilket sammanträde det gäller, när det lagts upp på anslagstavlan och var protokollet finns tillgängligt.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas av Direktionen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.