Hoppa över navigering

Digital anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det inom 24 timmar. Från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar, från den dag då protokollet anslås. 

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast sju dagar innan möte hålls.

När kan jag överklaga ett beslut?

Du som är medlem av Ånge kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Överklagandet ska ske skriftligt och det ska framgå vilket beslut du överklagar. Läs mer om att överklaga beslut.

Var finns protokollen? 

Originalprotokollen förvaras i Centralarkivet på Ånge kommunkontor, där du också kan ta del av dem.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.