Hoppa över navigering
  • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

  • Ånge Fastighets- och Industri AB har tidigare beslutat att riva den s.k. Vattenfallsvillan i Alby, adress Gamla vägen 8.

    Ånge Fastighets och Industri AB sökte rivningslov men detta medgavs inte då byggnaden bedöms värd att bevara, både med hänsyn till det specifika objektet och som del i den gamla industrimiljön i Alby. När byggnaden stod inför rivning kallställdes den och har vid detta fått en del skador. Anslutning till vatten, avlopp och el har stängts av.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.