Hoppa över navigering
  • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv.

    Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

  • Fastigheten Ovansjö 1:86, fd. Alby skola, har efter nedläggning av skolverksamheten avsetts säljas. Inriktningsbeslut om detta är sedan tidigare fattat.

    Mäklarhuset i Sundsvall har haft försäljningsundraget. Fastigheten har legat ute till försäljning en längre tid. Ett bud har inkommit som har bedömts attraktivt. Den aktuella köpeskillingen överstiger med marginal fastighetens bokförda värde.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.