Hoppa över navigering
 • Utbildningsnämnden sammanträder via digitalt möte.

   

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

 • Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll, kommunfullmäktige 2017-11-27, § 93, ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial (april, augusti och december).

   

  Ombudgetering av överskott enligt förslag i 2022 års budget.

 • Utbildningsnämnden sammanträder via digitalt möte.

   

  Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

 • Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll, kommunfullmäktige 2017-11-27, § 93, ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial (april, augusti och december).

   

  Ombudgetering av överskott enligt förslag i 2022 års budget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.