Hoppa över navigering
  • Gällande stadsplan 22-ÅNG-64 för del av Ånge köping (Ånge tätort) vann laga kraft
    1964-03-06 och omfattar ett större område av Ånge tätort norr om järnvägen. Den del av planen som ligger mellan Norra Borgsjövägen och järnvägen är nästan uteslutande planerad för industriändamål, vilket inte överensstämmer med pågående användning. De gamla bestämmelserna medför problem för fastighetsägarna i samband med bygglov och det är uppenbart att kommunen behöver upprätta en ny detaljplan i denna del. Gränserna för den nya detaljplanen får bestämmas närmare i planarbetet och även angränsande detaljplaner kan därför beröras.

    Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.