Hoppa över navigering
 • Ånge kommun har efter rekommendationer beslutat att gymnasieskolan ska bedriva all undervisning via distansutbildning. Utifrån rådande läge har frågan om erbjudandet av skolmat för gymnasieelever blivit aktuell.

  Följande grundförutsättningar gäller:

  - Det finns inga krav att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå.
  - I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är det elevens hemkommun som bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte.
  - Ånge kommun har beslutat att elever vid Bobergs gymnasium ska få kostnadsfri skolmåltid under normalt rådande läge.

  Ånge kommun erbjuder en ekonomisk ersättning, till de elever som går vid Bobergsgymnasiet. Ersättning utgår likvärdig den som utgår vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), 40 kr /dag. Ersättning kan erhållas från den 20 april 2020, under den tid som gymnasieskolan hålls stängd. Vårdnadshavare söker ekonomisk ersättning via formulär.

  Bilagor

 • Samtliga medlemmar är inbjudna till en samlad tjänstemannainformation för de som har mandat i frågan om kostnader för särskild persontrafik.

  Myndigheten har fått en hemställan från tre av företagen som utför färdtjänst- och sjukresor om att säkra en fungerande särskild persontrafik.

  Trängsel i kollektivtrafiken
  Din Tur bevakar de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten beslutar och som gäller för verksamheten. I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas. I Västernorrland har det kollektiva resandet minskat, där det kan uppstå trängsel är vid turer som kör elever till och från skolan.

  Därför vill de diskutera ett antal punkter som gör att vi tillsammans kan minska smittspridning och se till att våra resenärer kan hålla avstånd:

  Identifiera vilka skolor/turer där trängsel kan uppstå
  Föra en dialog med skolor om att justera start- och sluttider för skoldagen
  Uppmana elever/föräldrar om att de som kan gå/cykla till skolan bör göra det

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.