Hoppa över navigering
 • Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.

 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

 • Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 12 augusti 2021 vid dagens sammanträde.

 • Patrik Jonasson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Energi AB.

 • Patrik Jonasson, vd redogör om Delårsrapport för Ånge Energi AB vid dagens sammanträde.

   

  Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under räkenskapsåret upprätta delårsrapport. Ånge kommun upprättar delårsrapport per den 31 augusti.

 • Patrik Jonasson, vd redogör om förslag till Verksamhetsplan 2022-2024 för Ånge Energi AB.

  Styrelsen ska godkänna verksamhetsplan för Ånge Energi för de närmaste tre räkenskapsåren och tillsända kommunen enligt Ägardirektiv punkt 14.

  Verksamhetsplanen innehåller:
  Mål för verksamheten
  Budget
  Aktivitetsplan
  Resultatplan
  Investerinsplan

  https://youtu.be/yMpMKwWj1rw

 • Styrelsen går igenom ärendeloggen från 15 maj vid dagens sammanträde.

 • Patrik Jonasson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:

  Personal
  Avvikande händelser och åtgärder

 • Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.