Hoppa över navigering
 • Socialnämnden beslutade 2018-06-25, i samband med att svar på revisionsrapport Granskning av hemsjukvården godkändes, att nämnden vill följa upp avvikelser i vårdkedjan regelbundet vid varje möte.

  Verksamheten föreslår uppföljning två gånger per år i samband med Kvalitetsuppföljning med sammanställning av avvikelserapporter första halvåret och Patientsäkerhetsberättelse årligen, samt i övrigt vid behov.

 • Genom digitalisering kan verksamheterna inom socialtjänsten bli mer tillgänglig, effektivare och göra vardagen enklare både för våra medborgare och medarbetare. Med andra ord: skapa en smartare välfärd
  För att kunna utveckla och implementera krävs en organisation för ändamålet.

  Ånge kommun tog redan 2009-04-03 Dnr KS 09/20 beslut om säkerhetinstruktion för alla förvaltningar. I detta dokument beskrivs vilket ansvar varje förvaltning har.
  Varje förvaltning är systemägare med ett uttalat ansvar för systemförvaltning.
  För att kunna utveckla ytterligare behöver socialtjänsten ta ytterligare ett steg framåt. En för ändamålet anpassad organisation.
  Idag hinner socialtjänsten knappt med förvaltarrollen eftersom omfattningen och komplexiteten ökat markant. Digitaliseringen bör vara en integrerad del av vardagen.

  Samverkan och anpassning blir oerhört viktig för hur socialtjänsten skall lyckas i framtiden

  Helen Lindahl, systemförvaltare inom socialtjänsten och Petra Malmberg, IT-strateg, Örjan Nordlund informationssäkerhetssamordnare informerar om digitaliseringens krav på en fungerande systemförvaltning, informationssäkerhet och ökad digital kompetens och den gemensamma IT servicens roll.

 • Presentation av ny personalchef Erik Kristow.

  Erik presenterar det pågående arbetet med en ny  kompetensförsörjningsplan och strategi för framtiden.

  Information om HME enkäten (hållbar medarbetarenkät).

 • Förslag på sammanträdesdagar  2019.
  Socialnämnden, sista torsdagen varje månad utom maj och december.

  31 januari
  28 februari
  28 mars
  25 april
  23 maj
  27 juni
  29 augusti
  26 september
  31 oktober
  28 november
  19 december

   

  Socialnämndens arbetsutskott, andra torsdagen varje månad, utom maj och december.

  17 januari
  14 februari
  14 mars
  11 april
  8 maj (onsdag)
  13 juni
  15 augusti
  12 september
  17 oktober
  14 november
  5 december
   


   

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.