Hoppa över navigering
 • Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet.

  Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet.

  Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, 28 - 30§:
  En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

  Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
  • saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
  • jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
  • ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
  • Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
  • det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

  Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

  Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

 • Medel kvar att besluta om: 1 600 000 kronor

  Följande ansökningar om bygdeavgiftsmedel har inkommit:
  Östby Bygdegårdsförening 535 000 kronor – för investering i ytjordvärme och värmepump.
  Ansökan har legat vilande sedan våren 2019 för bedömning tillsammans med höstens ansökningar.

  Erikslunds Folkets Hus 100 000 kronor –för installation av luftvärmepumpar.

  Naggen Folkets Hus 298 610 kronor – för energibesparande åtgärder och fönsterbyte.

  Ånge Ridklubb 268 785 kronor – för byte av ventilationsaggregat i kontorsdel och byte av underlagsmaterial i ridhus.

  Haverö hembygdsförening 84 900 kronor – för renovering av fönster i Halvarsgården.

  Fränsta snöskoterklubb 110 000 kronor – inköp av skoter Yamaha Viking 47 och ledsladd.

  Johannisbergs Allmänna Idrottsklubb 120 000 kronor – ny spårmaskinsutrustning, fyrhjuling med band och uppgradering av spårsläde.

  Ånge Campingförening 450 000 kronor – byggnation av strandpromenad längs Ljungan vid Ånge camping. Önskar att Ånge kommun söker delfinansiering av ur LONA-projekt hos Länsstyrelsen Västernorrland

  Bygdeavgiftsmedel är en ersättning till bygder som blivit berörda genom utbyggnaden av vattenkraft.
  Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). I den sägs att avgiftsmedel som inte ska gå till vissa skadeersättningar ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna (8§).

  Bilagor

 • Gunilla Sjögren, fritidskonsulent informerar om fördelning av lokalt aktivitetsstöd våren 2019.

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.