Hoppa över navigering
 • Paul Pakkala har avsagt sig uppdraget som ledamot i Utbildningsnämnden.
  Vår Framtid nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Kommunfullmäktige utsåg den 29 april 2019, § 18 Katarina Leander, m till ersättare i Valnämnden. Efter sammanträdet framkom att hon inte var valbar och en ny ersättare ska därför utses. Moderaterna nominerar till fyllnadsvalet xx.

  Sundsvalls tingsrätt får med tillämpning av 5§ förordningen (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och det allmänna förvaltningsdomstolarna anmäla att kommunfullmäktige i Ånge kommun ska förrätta val av nämndemän för tjänstgöringsperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023.

  Tingsrätten har fastställt antalet nämndemän för domsagan och därvid med tillämpning av 4 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken beslutat att kommunfullmäktige i Ånge kommun för den aktuella tjänstgöringsperioden ska utse sex (6) nämndemän.

  Till kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 nominerades följande till nämndemän:
  Anders Öberg, vf
  Eva Eriksson, sd
  Erik Andersson, m

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.