Hoppa över navigering
 • Ånge Fastighets och Industri AB beslutade vid sammanträde den 14 juni 2018 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige se över antal ledamöter i bolagsstyrelserna för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB.

  Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med tre eller fyra ersättare. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Ånge kommun. Idag är antalet ledamöter sju, med tre ersättare. Ersättare deltar vanligen i styrelsens möten.

  Följande personer har tidigare nominerats till styrelsen för Ånge Fastighets och Industri AB:
  Mats Karlsson, s, ordförande
  Jenny Ahlström, s, vice ordförande
  Mikael Granlund, s, ledamot
  Stefan Åsén, v, ledamot
  Mai Karlsson, vf, ledamot
  Dennis Elfvén, sd, ledamot
  Björn Magnusson, c, ledamot

  Veronica Molin, s, ersättare
  Sven Sandelius, s, ersättare
  Lars-Olof Larsson, vf, ersättare (nominerad av vf och sd), Anna-Carin Lögdahl, m, ersättare (nominerad av m, kd och c)

  Följande personer har tidigare nominerats till styrelsen för Ånge Energi AB:
  Mats Karlsson, s, ordförande
  Jenny Ahlström, s, vice ordförande
  Mikael Granlund, s, ledamot
  Stefan Åsén, v, ledamot
  Mai Karlsson, vf, ledamot
  Dennis Elfvén, sd, ledamot
  Anna-Carin Lögdahl, m, ledamot

  Veronica Molin, s, ersättare
  Sven Sandelius, s, ersättare
  Lars-Olof Larsson, vf, ersättare (nominerad av vf och sd), Björn Magnusson, c, (nominerad av m, kd och c)

  Avsägelser:
  Stefan Åsén, v avsäger sig uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. Vänsterpartiet nominerar till fyllnadsvalet Birgitta Bolin, s.

  Erik Andersson, m har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnen. Moderaterna nominerar till fyllnadsvalet Katarina Leander.

  Tidigare beslut
  Utse Sten-Ove Danielsson, s som ombud till årsstämma för Servanet AB. Ombudet företräder Ånge kommun vid samtliga årstämmor perioden 2019-2022.
  Utse kommunchef som ombud till årsstämma för Ånge fallen Kraft AB. Ombudet företräder Ånge kommun vid samtliga årstämmor perioden 2019-2022.
  Föreslå kommunfullmäktige fastställa antalet ledamöter i styrelserna för Ånge Fastighets och Industri AB och Ånge Energi AB till sju, med tre ersättare. Ordförande utses för fyra år. Ledamöter och ersättare i styrelserna utses årligen av kommunfullmäktige.

  Bilagor

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.